• Polski
  • Deutsch

O NAS

składki członkowskie

Składki członkowskie

Do Klastra zapraszamy podmioty zainteresowane celami naszego stowarzyszenia, które zawarte są w statucie. Osoby fizyczne mogą być członkami zwyczajnymi,zaś prawne (np. samorządy, inne stowarzyszenia, placówki

WIĘCEJ »