• Polski
  • Deutsch

Chcesz do nas wstąpić – deklaracje członkowskie

Zgodnie ze statutem, do stowarzyszenia przyjmujemy osoby prawne (członkowie wspierający jak: inne stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy, powiaty), placówki kultury, instytucje itp.) oraz osoby fizyczne (członkowie zwyczajni). Wyraźnie preferujemy członkostwo instytucjonalne. Jeśli chcecie do nas wstąpić, zadzwońcie do nas, wypełnijcie deklarację i prześlijcie stosowne dokumenty np. uchwałę rady gminy o przystąpieniu.

Poniżej załączamy deklaracje do pobrania.

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY (OSOBY PRAWNE)

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI (OSOBY FIZYCZNE)