• Polski
  • Deutsch

Euroregion Spree-Neisse-Bober e.V.


Stowarzyszenie rejestrowane Euroregion Spree-Neisse-Bober e.V. jest członkiem wspierającym Klastra Turystyki Historycznej. Było także inicjatorem oraz moderatorem jego powstania.

Więcej o stowarzyszeniu:

https://euroregion-snb.de