• Polski
  • Deutsch

Gmina Krosno Odrzańskie

Krosno Odrzańskie należy do grona najstarszych polskich miast. W 2005 r. minęło 1000 lat od pierwszej pisemnej wzmianki o mieście zapisanej w kronice Thietmara. Wśród zachowanych zabytków architektury szczególną rolę odgrywa Zamek Piastowski, w którego murach w XIII wieku przebywał Henryk Brodaty wraz z małżonką – księżną Jadwigą (od 1267 roku święta Kościoła Katolickiego). W zamku koniecznie trzeba odwiedzić izbę regionalną w odnowionym skrzydle renesansowym oraz zobaczyć m.in. dawną kaplicę zamkową. Zamek to od wielu lat siedziba centrum artystyczno-kulturalnego. Najbardziej sztandarowym wydarzeniem odbywającym się na zamku jest turniej rycerski o pierścień księżnej św. Jadwigi Śląskiej (w 2020 roku odbył się po raz jedenasty). Zamek zamienia się wtedy na dwa dni w wielki gród średniowieczny, ukazujący życie w tamtej epoce. Spośród innych ocalałych zabytków architektury turyści mogą między innymi podziwiać kościół farny pw. św. Jadwigi Śląskiej, kościół pw. św. Andrzeja Apostoła,  kamieniczki, fragment murów obronnych i wiele innych.

Gmina Krosno Odrzańskie jest członkiem wspierającym Klastra Turystyki Historycznej. W tym mieście (w Zamku Piastowskim) znajduje się także nominalna siedziba Klastra.

Więcej o turystycznej stronie miasta:

www.odreagujwkrosnie.pl