• Polski
  • Deutsch

Gmina Nowogród Bobrzański

Nowogród Bobrzański to miasto położone nad rzeką Bóbr. Leży w powiecie zielonogórskim. W obecnych granicach administracyjnych powstało 1 stycznia 1988 roku, z połączenia dwóch wsi: Nowogrodu Bobrzańskiego i Krzystkowic. W dokumentach Nowogród Bobrzański pojawia się po raz pierwszy już w 1202 roku – jako gród kasztelański. Powstał zapewne znacznie wcześniej, być może za czasów Bolesława Chrobrego. Usytuowany jest na prawym stromym brzegu Bobru w odległości około 500 m na północny wschód miejsca przeprawy na rzece.

Dawne Krzystkowice, otrzymały prawa miejskie w 1659 roku. W czasie II wojny światowej w Krzystkowicach (niem. Christianstadt) działał tu niemiecki nazistowski obóz pracy niewolniczej. W latach 1940-1945 funkcjonowała w mieście fabryka materiałów wybuchowych. Fabryka wchodziła w skład koncernu I G FARBEN. Większość pracowników stanowili robotnicy cudzoziemscy, głównie obywatele ZSRR, Jugosłowianie, Belgowie, Holendrzy, Francuzi, Włosi, Czesi, Słowacy, Żydzi, a także Polacy. Łącznie na terenie obejmującym 45 km kw. istniało aż 11 obozów. W 1945r. wyzwoliła je przez Armia Radziecka. Tereny po dawnej fabryce istnieją do dzisiaj przy drodze w kierunku Lubska.

Więcej informacji: www.nowogrodbobrz.pl

Gmina Nowogród Bobrzański jest członkiem wspierającym naszego klastra.