• Polski
  • Deutsch

Książęcy Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim

Krosno Odrzańskie, to jedno z najstarszych miast Polski, którego udokumentowane początki, w kronice biskupa merseburskiego Thietmara, sięgają 1005 roku. Biskup wspomina o walecznych wojach pod wodzą księcia Bolesława Chrobrego (od 1025 pierwszego króla Polski), który skutecznie bronił osadę przed naporem wojsk germańskich. Początki słowiańskiego osadnictwa sięgają jednak VIII-IX wieku.

Historia Zamku Piastowskiego sięga natomiast pierwszej połowy XIII w. Książę śląski – Henryk Brodaty zbudował tu w tym okresie swoją rezydencję na terenie niezwiązanym z wcześniejszym osadnictwem. Zamek usytuowany został na północno-wschodnim skraju obecnego miasta, które uzyskało prawa miejskie w latach 1217 – 1232. Krośnieński zamek przez wiele lat był jedną z głównych rezydencji Henryka Brodatego. Służył jako miejsce organizowania wypraw wojennych. Książę zmarł w nim 19. marca 1238 roku. Pochowany jest jednak w Trzebnicy blisko swojej małżonki.

W czasie walk z Tatarami w 1241 roku, księżna Jadwiga Śląska (żona Henryka Brodatego) przebywała w krośnieńskim zamku wraz z mniszkami trzebnickiego klasztoru. Przez wiele stuleci zamek był ważnym punktem strategicznym dla kolejnych pokoleń. Posiadał system umocnień niezależny od miasta m. in. był otoczony fosą i murem obronnym. Pod koniec XV w. wdowa po Henryku XI – Barbara Hohenzollern rozpoczęła przebudowę zamku. Siedziba otrzymała natomiast renesansową oprawę w XVI w., kiedy to za panowania margrabiego brandenburskiego Jana Jerzego krużganki wzbogaciły się o arkady. Zamek stał się wtedy tzw. siedzibą wdów.

W okresie wojny trzydziestoletniej (1618 – 1648) obiekt został zamieniony na twierdzę. Dobudowano szańce i umocniono istniejące już systemy obronne. Po opuszczeniu miasta przez Szwedów, wdowa po elektorze brandenburskim – Elżbieta Charlotta nadała barokowy charakter zamkowym murom. Dodano m.in. wieżę oraz kaplicę.

W latach 1886 – 1887 wojska pruskie przebudowały zabytkową budowlę na koszary wojskowe mocno upraszczając fasadę i ujednolicając wnętrza. W pierwszej połowie XX w. adaptowano pomieszczenia na siedziby muzeum i mieszkania. Wszystko funkcjonowało aż do lutego 1945 roku, kiedy to w wyniku działań wojennych, miasto przeszło w ręce radzieckie. Doszło wtedy do podpalenia lewobrzeżnej części Krosna (stare miasto), która wraz z zamkiem została dotkliwie zniszczona. W wielu przypadkach, pozostały jedynie mury i zgliszcza. Miasto przez lata podnosiło się z kolan, aby obecnie stać się siedzibą gminy oraz powiatu krośnieńskiego. Jest to bardzo ważny punkt tranzytowy dla podróżujących do Niemiec. Mieszka w nim około 12 tysięcy mieszkańców. Przez lata było związane z wojskiem, a wielu mężczyzn odbywało tu swoją służbę wojskową.

Także nieco zapomniany zamek, pod koniec XX w., zaczął odzyskiwać swoją świetność. Wyremontowany został budynek bramny, uporządkowano dziedziniec. W 2008 roku zakończono rewitalizację części skrzydła południowego i kaplicy w skrzydle zachodnim. W izbach muzealnych Zamku Piastowskiego znajdują się wystawy obrazujące historię Krosna Odrzańskiego (takżez wykorzystaniem technik multimedialnych), a w galeriach wystawienniczych prezentowany jest dorobek lokalnych artystów. Na dziedzińcu odbywają się koncerty, pokazy walk rycerskich oraz mają miejsce inne działania kulturalne. W Zamku Piastowskim mieści się także Punkt Informacji Turystycznej.

Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek”
Zamek Piastowski
ul. Szkolna 1
66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 884 008 33

Informacja Turystyczna
tel. 570 130 136
FB: www.facebook.com/itkrosnoodrzanskie

www.zamek.krosnoodrzanskie.pl
e-mail: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl
www.facebook.com/CAKZamek