• Polski
  • Deutsch

Warsztaty – informacja turystyczna 28.06.21

Szkolimy się w ramach naszego klastra. Na początek podnosimy swoje kwalifikacje z obsługi ruchu turystycznego w obszarze jakim jest informacja turystyczna. Pragniemy zapoznać się z dobrymi praktykami i doświadczeniami z Polski oraz województwa lubuskiego. Warsztaty to także znakomita okazja do wymiany informacji i niewątpliwie – lepszego poznania się członków klastra.

Podczas spotkania 28 czerwca 2021 roku dyskutowaliśmy o konieczności ustanowienia standardów obsługi turystów oraz współpracy sieciowej w ramach lubuskiego systemu informacji turystycznej.

Zajęcia prowadzili:

Aneta Szcześniewicz – Kierownik P-N Informacji Turystycznej we Frankfurcie nad Odrą, przewodnik lubuski,

Jarosław Wnorowski – Prezes Klastra Turystyki Historycznej, kierownik Zielonogórskiego Centrum Informacji i Promocji Turystyki (2002-2008)

Ireneusz Gorzelanny – Prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych w Sulechowie

Warsztaty odbyły się w poniedziałek 28 czerwca 2021 roku na Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim. Udział był bezpłatny.

Zadanie dofinansowano ze środków finansowych Zarządu Województwa Lubuskiego.